talk to a consultant - get a quote - get catalog - Subscribe

ECOLOGIE

Window Mannequins ECOLOGIE

Window Mannequins ECOLOGIE

WINDOW MANNEQUINS EN ONZE PLANEET - Vandaag zou de intelligente industriële productie hand in hand moeten gaan met de bescherming van ons milieu. WINDOW Mannequins verricht voortdurend onderzoek naar productieoplossingen met milieuvriendelijkere materialen. Na een aanzienlijke investering in tijd en geld heeft WINDOW Mannequins uitgepakt met wat tot op heden als de meest 'ecologische etalagepop' kan beschouwd worden. WINDOW Mannequins deelt de bezorgdheid van vele belangrijke merken die zelf ook een beleid voeren om actief stappen te zetten naar duurzame milieuvriendelijke oplossingen.
WINDOW Mannequins heeft zich tot doel gesteld om progressief vooruitgang te boeken op de volgende gebieden: KLIMAATVERANDERING, door het verminderen van de CO2-voetafdruk verbonden aan haar producten. AFVAL, door het verminderen van afval en het vermijden van vuilnisbelten. DUURZAME GRONDSTOFFEN, door natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen in het productieproces te introduceren.

SOCIALE FILOSOFIE - De moderne productie van etalagepoppen wordt uitgevoerd in fabrieken die in minder ontwikkelde landen gevestigd zijn, waar normen en sociale waarden niet altijd dezelfde zijn dan in ontwikkelde landen. WINDOW Mannequins is heel actief met het invoeren van hogere normen i.v.m. betere arbeids- en loonvoorwaarden. Onze fabrieken werden aan audits onderworpen die door onafhankelijke auditfirma's werden uitgevoerd en die ons conformiteitsratings hebben toegekend. Bijgevolg hebben de klanten van WINDOW Mannequins de zekerheid dat hun morele en sociale waarden zullen gerespecteerd worden bij de aankoop van een Window Mannequins-product.

SEDEX – WINDOW Mannequins is lid van SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), een non-profitorganisatie die zich inzet op het gebied van de continue verbetering van de productieketen. Alle WINDOW Mannequins fabrieken en bureaus worden op regelmatige basis aan audits onderworpen om de naleving van de ideologische en ethische normen te verzekeren.